6. Zrušení usnesení č. RMČ-0359/23 k prodeji pozemků parc. č. 3477/284, 3477/285 a 3477/286 v k. ú. Břevnov

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ-0543/23
Předkladatel: Prokop Petr, MgA.
Městská část Praha 6
Rada městské části
Usnesení
ze dne 15.05.2023

RMČ-0543/23

Zrušení usnesení č. RMČ-0359/23 k prodeji pozemků parc. č. 3477/284, 3477/285 a 3477/286 v k. ú. Břevnov


Rada městské části

I. Bere na vědomí

- důvodovou zprávu

0

 

II. Ruší

usnesení RMČ Praha 6 č. 0359/23 ze dne 20.03.2023 k prodeji pozemků parc. č. 3477/284, 3477/285 a 3477/286 v k. ú. Břevnov

0

 

Předkladatel: MgA. Petr Prokop, statutární místostarosta
Zpracovatel: Ing. Gabriela Lacinová, vedoucí OSM

Usnesení bylo přijato poměrem hlasů: +8 -0 z0
6. Zrušení usnesení č. RMČ-0359/23 k prodeji pozemků parc. č. 3477/284, 3477/285 a 3477/286 v k. ú. Břevnov
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ-0543/23
Předkladatel: Prokop Petr, MgA.

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...